Traumatisk Fødsel

Har du gennemgået en traumatisk fødsel

At føde et barn er en af de største oplevelser i en kvindes liv. Ofte er det en fantastisk og berigende oplevelse, men for andre kan forløbet op til, under og tiden efter fødslen være voldsom og traumatisk. En traumatisk oplevelse kan ses både ved fødsler der går i gang for tidligt, til terminen eller over. Hvor selve fødslen er lang, kort, smertefuld eller smertefri. I en fødsel som foregår naturligt eller med mange indgreb.

Har jeg gennemgået en traumatisk fødsel?

  • Det er kun den, der har oplevet fødslen, der kan definerer om den har været traumatisk. Den afgørende og udløsende faktor er den følelsesmæssige reaktion på det, der er sket.
  • Har du haft følelsen af at have mistet kontrollen over dig selv og din krop. Følt dig krænket eller svigtet.
  • Har du frygtet for dit eget eller dit barns liv, følt dig bange, angst og magtesløs. Har du oplevelse af at der ikke var nogen som lyttede til dig eller tog dig alvorlig.
  • Oplever du en skyld over ikke at slå til som mor/kvinde. Skam over at du måske har råbt, skreget eller været aggressivt under fødslen.
  • Føler du dig overvældet, deprimeret, træt og mangler glæde og livslyst. Oplever du søvnbesvær, mareridt og flashbaks om fødslen.
  • Har du svært ved at knytte dig til dit barn og føle glæde ved det. Oplever du fysisk ubehag f.eks. svedeture, rysten mm. eller irritation, gråd, vredesudbrud og utilpashed i rollen som mor.
  • Er du bange for en ny graviditet eller det at skulle føde igen.
  • Er du blevet mor til et præmature barn, lider dit barn af en sygdom eller har du oplevet den smerte at have mistet dit barn før, under eller efter fødslen.

Terapeutisk samtale kan hjælpe med at få sat ord på de traumatiske oplevelser og få bearbejdet følelserne. Det er en hjælp til at forstå sig selv og ens egne reaktioner, men det kan også bruges til at knytte bånd til sit barn og genskabe det mistede. Det at du som mor arbejder med dine følelser og det traume du har været udsat for virker terapeutisk for barnet. Det er aldrig for sent at arbejde med et traume også selvom fødslen ligger år tilbage.

Hvis du lige har født eller er på barsel tilbyder jeg at terapien kan foregå i hjemmet. Der vil være sat lidt ekstra tid af så der er mulighed for at amme/pusle barnet undervejs. Ligeledes tilbyder jeg terapien imens du/I er indlagt med et præmaturt barn eller ved alvorlig sygdom på sygehuset.

Der er også mulighed for gruppeterapi i egen mødregruppe eller i en gruppe, som jeg samler omkring den hårde/traumatiske fødsel. Hvor der vil være muligheden for at dele, lytte og give støtte til hinanden. Kontakt for nærmere info.