Parterapi

Parterapi kan hjælpe på et presset parforhold

I et parforhold vil man ofte opleve op og nedture, hvilket er en helt naturlig proces. Livets udfordringer, ulykkelige hændelser samt en travl og presset dagligdag udsætter parforholdet for en stor belastning. Det er ofte i disse perioder man glemmer at standse op og pleje sit forhold.

  • Oplever I, at jeres forhold har mistet gnisten, kærligheden og nærheden. Misforstår i ofte hinanden og fylder skænderierne for meget i hverdagen.
  • Deler I ikke længere de samme værdier og holdning omkring livet, familien og børneopdragelse.  Er det svært at give jer hen til hinanden og dele de nære ting, følelser og tanker.
  • Oplever I et dårligt sexliv eller er der opstået utroskab.
  • Har i oplevet sorg/krise, alvorlig sygdom. Misbrug af fysisk eller psykisk karakter eller af rusmidler.
  • Dårlig økonomi, skilsmisse eller nyetablering af den sammenbragte familie.

Parterapi belyser forskelligheden

Igennem terapien kan I få hjælp til at undersøge hvordan jeres forskellighed påvirker hinanden og hvilken betydning det har for jeres personlige forhold til jeres børn/familie. I kan få hjælp til at lytte til hinanden og blive tydelige for hinanden. Som terapeut støtter jeg jer i, at få jeres budskaber klart frem sammen med de følelser, der ligger bag som ofte kan være svære at få sagt.

Det at få lov til at tale ud, blive hørt og anerkendt og ikke mindst, at den der lytter oplever, hvor givende det er at høre på sin partner uden, at gå i forsvarsposition. Parterapien kan være med til at genskabe glæden, kærligheden og nærheden i jeres forhold.

Vælger I derimod eller indser igennem terapien, at det er bedre at gå hver til sit kan det blive redskaberne til, at det bliver gjort i en gensidig respekt og løse nogle af de samarbejdsproblemer, der kan opstå når man skal dele boet eller har børn sammen.