Individuel terapi

Individuel terapi kan hjælpe dig på rette kurs

Livet kan være dejligt, men nogle gange spænder det ben for os i en sådan grad, at der skal en ekstra indsats til for at komme på rette kurs igen. Terapien tager udgangspunkt i hvad der rører sig i dig lige nu.

  • Det kan være at du er nået til et sted i livet, hvor du støder på udfordringer som kan være svære at håndtere og at finde en vej igennem.
  • Det kan være at du ofte befinder dig i de samme konflikter og handlemønster.  At du kæmper med mindreværd og har svært ved at sætte dine grænser.
  • At du gennemgår en personlig krise/ sorg. Har oplevet alvorlige hændelser/ ulykker, sygdom eller smertefulde oplevelser i fortiden.
  • At du lider af depression, søvnløshed, isolation, meningsløshed. Ofte oplever destruktive tanker, angst, fobier, spiseproblemer, vrede eller ensomhed.
  • Problemer i dit parforhold, seksualitet, familien eller forældrerollen.
  • At du oplever stress symptomer, mobning eller mistrivsel på dit arbejde eller uddannelse.
  • At du har brug for at få skabt klarhed og ro om svære valgsituationer og en længsel efter at finde ind til den du er.

Individuel terapi kan skabe klarhed og give større livsglæde

Uanset hvilke problemer du slås med kan terapien være med til at skabe klarhed, indsigt og udvikling. Det kan give dig større livsglæde, frihed og tro på dig selv så du uhindret kan leve det liv som du gerne vil.