Familieterapi

Styrk din familie med familieterapi

Vi er alle født ind i en familie og relationerne mellem de enkelte familiemedlemmer er afgørende for den enkeltes trivsel og udvikling. Ligesom den enkelte på sin måde påvirker relationerne og dermed familien som helhed. Så hvis et familiemedlem har det skidt – har hele familien det skidt.

I perioder kan konflikter, særlige begivenheder og komplicerede livsomvæltninger blive så belastende for både jer, som forældre og børnene, at der er brug for professionel hjælp.

  • Oplever I ofte daglige konflikter, mistrivsel og dårlig kommunikation. Har I, som familie, haft sygdom, død eller smertefulde oplevelser tæt inde på livet.
  • Skændes I som forældre ofte, gennemgår I en krise/skilsmisse. Har et eller flere af børnene det svært psykisk eller socialt.
  • Har I et særligt behov for at få fokus på hvilken familieværdier jeres nuværende eller nye sammenbragte familie skal bygge på.

Familieterapi giver din familie de nødvendige redskaber

Terapien kan hjælpe både børn og voksne til at få de redskaber, der skal til for at håndtere de konflikter, uenigheder og manglede kommunikation der ligger til grund for mistrivsel i familien og ved den enkelte.  Terapien bliver tilrettelagt så den passer ind i jeres familie.

Er der f.eks. små børn presses de ikke til at deltage i samtalen, men kan være tilstede i rummet imens de tegner/ leger. Børnene drager stor gavn af at høre hvordan i som forældre/familie tager hånd om, deler, lytter og arbejder med familiens situation – dette i sig selv virker terapeutisk på barnet.